14 March 2010

V407 Cygni


V407 Cyg is vermoedelijk een symbiotische ster. Dat is een dubbelster bestaande uit een witte dwergster en een gewone ster. Echter, in het geval van V407 Cyg is de gewone ster een Mira veranderlijke. Normaal gesproken wordt het systeem niet helderder dan de twaalfde grootte, maar op 10,797 maart 2010 merkten de Japanners F. Nishiyama en F. Kabashima dat V407 Cyg veel helderder was dan normaal. Zij maten met een 105 mm camera lens een helderheid van magnitude 7,4 (ongefilterd). Even later namen zij dit object waar met een 40 cm reflector. In dit instrument had V407 Cyg een helderheid van magnitude 6.9 (ongefilterd). De ontdekking is onafhankelijk bevestigd door de Japanners T. Kojima (magnitude 7,3 met een Canon EOS 40D camera op 11,789 maart 2010), K. Sakaniwa (magnitude 7,4 met een 70 mm Canon digitale camera op 11,8 maart 2010) en A. Tago (7e grootte op 11,815 maart 2010).

Op 13,09 maart heeft de groep van de Japanner Munari een spectrum van V407 Cyg opgenomen. Dit spectrum wijst op een klassieke nova-uitbarsting. De brede emissielijnen wijzen op een expansiesnelheid van 2300 km/s.  Dit soort hoge snelheden zijn niet mogelijk bij een normale uitbarsting van symbiotische sterren. De Japanneres K. Imamura (13,793 maart), M. Fujii (13,793 maart) en H. Maehara (13,842 maart) hebben lage resolutie spectra van V407 Cyg opgenomen. Ook deze wijzen op een klassieke nova-uitbarsting.

Samenvattend: Het bewijs wijst op een klassieke nova-uitbarsting van een symbiotische ster. Wat het systeem ingewikkeld maakt is het feit dat de secundaire ster waarschijnlijk een Mira veranderlijke is. Probeer zo veel mogelijk waarnemingen aan dit complexe en interessante systeem te doen. Dit kunnen visuele schattingen zijn, CCD tijdserie waarnemingen of fotometrie in de verschillende fotometrische banden. De helderheid van V407 Cyg neemt weer af. Op 15 maart is de ster alweer van de negende grootte.

V407 Cyg bevindt zich op de volgende coördinaten:

R.K.: 21h 02m 09,85s (2000,0)
Decl: +45g 46' 33,0" (2000,0)

Dat is nabij de heldere ster Deneb, hetgeen het opzoeken van V407 Cyg vereenvoudigd.

Kaarten met vergelijkingssterren zijn op verschillende schalen te maken via de AAVSO Variable Star Plotter:

http://www.aavso.org/observing/charts/vsp/index.html?pickname=V407%20Cyg

Bron: AAVSO Alert Notice 419 "Nova eruption in V407 Cyg", 15 maart 2010