De Portugees Afredo Pereira ontdekte op 27,870 augustus dat de symbiotische ster en recurrente nova V3890 Sgr in uitbarsting was. Hij zag de ster op deze avond als een object van magnitude 6,7. De rusthelderheid van V3890 Sgr bedraagt magnitude 18,4V.

Volgens ASAS was de nova op 27,05 augustus nog niet te zien. De nova-uitbarsting is dus tussen 27,05 en 27,84 augustus begonnen.

Dit is de derde waargenomen uitbarsting van V3890 Sgr. Eerdere uitbarstingen waren in 1962 en 1990.

V3890 Sgr is één van de vier bekende symbiotische recurrente novae. Deze hebben een rode reus als donorster. De andere drie zijn T CrB, RS Oph en V745 Sco.

De nova staat op de volgende positie:

R.K.: 18h 30m 43,29s (2000,0)

Decl: -24° 01’ 08,9” (2000,0)

Strader et al. hebben de nieuwe uitbarsting van V3890 Sgr op 27,98 augustus spectroscopische bevestigd met een spectrum opgenomen met de Goodman spectrograph op de 4,1 m SOAR telescoop.

Op 1,985 en 2,994 september zijn met de Flamingos 2 spectrograph op de 8,1 m Gemini South telescoop nabije infrarood spectra (0.9 - 2.5 micron) van V3890 Sgr opgenomen. Uit de spectra volgt dit symbiotische systeem waarschijnlijk een CO witte dwerg bevat. Dit soort witte dwergen zijn voorlopers van type 1a supernovae. Verder lijkt uit de spectra te volgen dat de uitgestoten materie aan het afremmen is door interactie met de sterrenwind van de rode reus. Dit is nog niet bevestigd.

De Swift Röntgensatelliet heeft op 28,438 augustus V3890 Sgr als Röntgenbron gedetecteerd. De Röntgenstraling ontstaat bij de interactie tussen het hete snelle plasma van de nova-uitbarsting en de trage sterrenwind van de rode reus. Op 5,25 september detecteerde de Swift satelliet voor het eerst zachte Röntgenstraling van de nova. De tijdsduur tussen de uitbarsting en de eerste detectie van zachte Röntgenstraling wijst erop dat het systeem een zware witte dwerg bevat.

V3890 Sgr is op 6 september met de NICER (Neutron star Interior Composition Explorer) vanaf het International Space Station waargenomen. De 737 seconden aan waarneemtijd bevestigen dat de nova zachte Röntgenstraling uitzendt, en met een drie maal zo hoge intensiteit dan door de Swift een dag eerder was gemeten. In de gemeten signalen zijn oscillaties met een periode van 83 seconden te zien. Het is nog niet duidelijk waardoor deze oscilla­ties worden veroorzaakt. Mogelijk hebben ze te maken met de rotatietijd van de witte dwerg, of met non-radiale pulsaties veroor­zaakt door instabiele kernfusieprocessen op het oppervlak van de witte dwerg.

De Large Area Telescope (LAT) op de Fermi Gamma-ray Space Telescope heeft de nova in gammastraling gedetecteerd.

De MeerKAT radio telescoop heeft tussen 29,8 augustus en 3,8 september V3890 Sgr bij 1,28 GHz  proberen waar te nemen. De nova kon aan­vankelijk niet worden gedetec­teerd, maar op 2,8 september werd een flux van 0,69 ± 0,03 mJy gemeten. Op 3,8 sep­tember was de signaalsterkte al toegenomen tot 3,16 ± 0,02 mJy.

De Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) heeft op 6,54 september V3890 Sgr bij 1,4 GHz en 610 MHz waargenomen. De nova werd wel gedetecteerd bij 1m4 GHz, maar niet bij 610 MHz.

Munari en F. Walker hebben uit de interstellaire verroding bepaald dat de afstand tot de nova minimaal 4,5 kpc bedraagt.

 

Bronnen:

AAVSO Alert Notice 677, Recurrent nova V3890 Sgr in outburst, 28 august 2019

ATEL #13047, SOAR spectroscopic confirmation of a new eruption of the recurrent nova V3890 Sgr,  J. Strader et al.,

28 augustus 2019

ATEL #13050, Swift X-ray detection during the optical peak of the recurrent nova V3890 Sgr, K. V. Sokolovsky et al., 29 augustus 2019

ATEL #13059, 0.38-2.5 micron spectroscopy of the recurrent nova V3890 Sagittarii, R. Rudy et al., 31 augustus 2019

ATEL #13060, Optical spectroscopy of the recurrent nova V3890 Sagittarii, M. Pavana et al., 31 augustus 2019

ATEL #13062, Optical spectroscopy of V3890 Sagittarii, Hiroyuki Maehara en

Keisuke Isogai, 1 september 2019

ATEL #13069, The reddening and distance to recurrent nova V3890 Sgr from interstellar features, U. Munari en F. M. Walter, 3 september 2019

ATEL #13072, Swift UVOT UV spectrum and photometry of V3890 Sgr, Paul Kuin et al., 3 september 2019

ATEL #13081, Rapid line sharpening and ionization increase in V3890 Sgr, U. Munari en  F. M. , 5 september 2019

ATEL #13083, High resolution X-ray spectroscopy of V3890 Sgr, Marina Orio et al., 6 september 2019

ATEL #13084, Swift detection of super-soft X-ray emission from V3890 Sgr, K. L. Page et al., 6 september 2019

ATEL #13086, NICER detection of a 83 s periodicity in the super-soft source emission from V3890 Sgr, A. P. Beardmore et al., 7 september 2019

ATEL #13088, Near-infrared observations of recurrent nova V3890 Sgr, A. Evans et al., 8 september 2019

ATEL #13089, Radio detection of the recurrent nova V3890 Sgr with MeerKAT at 1.28 GHz, M. M. Nyamai et al., 8 september 2019

ATEL #13092, GMRT observations of the recurrent nova V3890 Sagittarii, M. Pavana et al., 9 september 2019

ATEL #13096, Emergence of Infrared CO bands in V3890 Sgr and further narrowing of the emission lines, C. E. Woodward et al., 10 september 2019

ATEL #13099, V3890 Sgr: no deceleration of the ejecta after all?, U. Munari en F. M. Walter, 11 september 2019

ATEL #13102, AstroSat SXT observations of V3890Sgr, K. P. Singh et al., 12 september 2019

ATEL #13104, Confirmation of a highly variable Super Soft Source  phase in the recurrent Nova V3890 Sgr by the Swift-XRT, A. P. Beardmore et al., 13 september 2019

ATEL #13108, Continuing  optical spectro­scopic observations by the ARAS Group of the symbiotic-like recurrent nova V3890 Sgr, Forrest Sims et al., 14 september 2019

ATEL #13114, Fermi-LAT Gamma-ray Detection of Symbiotic Recurrent Nova V3890 Sgr, S. Buson et al., 17 september 2019